Katarzyna Lewandowska – Bez litości, czyli zasuwaj po swój sukces w ubezpieczeniach. Trening mentalny dla sił sprzedaży

Katarzyna Lewandowska – Bez litości, czyli zasuwaj po swój sukces w ubezpieczeniach. Trening mentalny dla sił sprzedaży.