Ochrona danych osobowych klientów i rozporządzenie RODO w codziennej pracy agenta – Piotr Czublun beinsured.pl (szkolenie video)

Patronat nad wydarzeniem:

Ochrona danych osobowych klientów i rozporządzenie RODO w codziennej pracy agenta

Piotr Czublun beinsured.pl