Co możesz zrobić, aby zwiększyć liczbę klientów i zbudować stabilny dochód ze sprzedaży ubezpieczeń. Adam Kubicki prelegentem Szczytu Ubezpieczeniowego 2018

Adam Kubicki – menadżer, praktyk sprzedaży i szkoleniowiec wystąpi podczas Szczytu Ubezpieczeniowego. Temat prelekcji: Co możesz zrobić, aby zwiększyć liczbę klientów i zbudować stabilny dochód ze sprzedaży ubezpieczeń.